Leading run scorer in Vijay Hazare Trophy 2021-22

Batsman Runs (Balls) Inns Avg 50s/100s HS SR
R Gaikwad
(Maharashtra)
603 (534) 5 150.75 0/4 168 112.92
R Dhawan
(Himachal)
458 (360) 8 76.33 5/0 91* 127.22
Prashant Chopra
(Himachal)
456 (622) 8 57.00 5/0 99 73.31
Shubham Sharma
(Madhya Pradesh)
418 (434) 6 69.66 4/1 108 96.31
Rinku Singh
(Uttar Pradesh)
379 (425) 6 94.75 4/1 104 89.17
M Vohra
(Chandigarh)
379 (400) 5 75.80 2/2 141 94.75
V Iyer
(Madhya Pradesh)
379 (283) 6 63.16 1/2 151 133.92
P Mankad
(Saurashtra)
376 (327) 7 94.00 2/1 106* 114.98
D Karthik
(Tamil Nadu)
376 (381) 7 53.71 2/1 116 98.68
KS Bharat
(Andhra)
370 (342) 5 92.50 0/2 161* 108.18

Related: Best bowlers