Leading wicket taker in Vijay Hazare Trophy 2021-22

Bowler Wickets Inns Avg Overs BBI SR
Yash Thakur
(Vidarbha)
18 7 20.00 62.5 5/53 20.9
R Dhawan
(Himachal)
17 8 23.35 66.1 4/27 23.3
W Sundar
(Tamil Nadu)
16 8 17.93 60.1 5/48 22.5
R Silambarasan
(Tamil Nadu)
15 7 16.60 52.1 4/28 20.8
S Mavi
(Uttar Pradesh)
15 7 17.20 58.5 4/26 23.5
A Choudhary
(Rajasthan)
14 6 14.00 52.4 3/20 22.5
Y Chahal
(Haryana)
14 5 15.00 48.1 3/42 20.6
Yash Dayal
(Uttar Pradesh)
14 7 17.35 64.2 5/31 27.5
M Murasingh
(Tripura)
13 6 14.15 49.2 5/19 22.7
M Siddharth
(Tamil Nadu)
13 7 19.00 61 4/23 28.1

Related: Best batsmen